Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Loznica

Dana 04.12.2023. godine, sa početkom u 10:15 održana je obilazak ogledne farme, mesto Loznica , opština Loznica – grad, Đurić Zoran
sa temom:
1. 10:15 do 11:09 Kontrola varoe i upotreba oksalne kiseline u suzbijanju grinje-varoe , savetodavac Gordana Vujaklija

Cilj posete oglednom gazdinstvu je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa načinom pripreme oksalne kiseline za upotrebu i najoptimalnijim vremenskim uslovima kontrole i suzbijanja varoe.
Koordinator: Gordana Vujaklija

Izvor: PSSS Loznica