Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Leskovac

Dana 03.12.2023. godine, sa početkom u 09:59 održana je obilazak ogledne farme, mesto Šišince , opština Leskovac – grad, Polj gaz. Petković Nenada
sa temom:
1. 09:59 do 11:02 Praktičan prikaz automatskog fertigacionog sistema u plasteniku , savetodavac Igor Ristić

Cilj obilaska ogledne farme je praktičan prikaz automatskog fertirigacionog sistema u zaštićenom prostoru.
Koordinator: Igor Ristić

Izvor: PSSS Leskovac