Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Leskovac

Dana 22.04.2024. godine, sa početkom u 08:55 održana je obilazak ogledne farme, mesto Šišince , opština Leskovac – grad, Petković Nenad
sa temom:
1. 08:55 do 10:02 praPraktičan prikaz postavljanja novog sistema za navodnjavanje , savetodavac Igor Ristić

Cilj obilaska ogledne farme je praktičan prikaz postavljanja novog sistema za navodnjavanje kap-po-kap i pustanje u rad istog.
Koordinator: Igor Ristić

Izvor: PSSS Leskovac