Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Leskovac

Dana 20.12.2023. godine, sa početkom u 10:57 održana je obilazak ogledne farme, mesto Mrštane , opština Leskovac – grad, Gazdinstvo Jugoslava Mitića
sa temom:
1. 10:57 do 12:03 Ekonomska isplativost proizvodnje paprike. , savetodavac Boban Stanković

Cilj obilaska oglednog gazdinstva: Prisutnim proizvođačima predstavljena ekonomska isplativost proizvodnje paprike. Domaća za ajvar, plastenička proizvodnja.


Koordinator: Boban Stanković

Izvor: PSSS Leskovac