Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Kruševac

Dana 26.08.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Donji Krčin , opština Varvarin, Gazdinstvo Mlađana Marinkovića
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Način uzgoja i osobine novointrodukovanih sorata kupine. , savetodavac Momir Nedić

Cilj posete oglednom gazdinstvu je upoznavanje proizvođača sa načinom gajenja i osobinama novointrodukovanih sorata kupine.
Koordinator: Momir Nedić

Izvor: PSSS Kruševac