Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Kruševac

Dana 22.05.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Lazarica , opština Kruševac – grad, Gazdinstvo Marka Đidića
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Dobra poljoprivredna praksa u plasteničkoj proizvodnji jagode,kupine,maline i korišćenje IPARD sredstava. , savetodavac Zoran Starinac

Proizvođačima će biti prezentovana dobra poljoprivredna praksa u plasteničkoj proizvodnji jagode,kupine i maline,kao i korišćenje podsticajnih sredstava IPARD-a.
Koordinator: Zoran Starinac

Izvor: PSSS Kruševac