Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Kruševac

Dana 10.05.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Mačkovac , opština Kruševac – grad, Gazdinstvo Milojević Svetlane C
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Priprema senaže od prvog otkosa lucerke , savetodavac Radojka Nikolić

Cilj obilaska ogledne farme je bio prikazati primer dobre poljoprivredne prakse u pripremanju senaže od prvog otkosa lucerke.
Koordinator: Radojka Nikolić

Izvor: PSSS Kruševac