Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Kraljevo

Dana 13.06.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Lazac , opština Kraljevo – grad, PPG Rakić Dejana
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Izračunavanje marginalnih prinosa i cena u proizvodnji jabuke , savetodavac Marko Bogojević

Cilj posete oglednoj farmi bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa određivanjem ekonomske opravdanosti u proizvodnji jabuke.
Koordinator: Marko Bogojević

Izvor: PSSS Kraljevo