Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Kraljevo

Dana 10.06.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Roćevići , opština Kraljevo – grad, Gazdinstvo Danilović Predrag
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Dobra poljoprivredna praksa u proizvodnji jabuke , savetodavac Mirjana Ostojić

Cilj obilaska ogledne farme bio je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa dobrom poljoprivrednom praksom u proizvodnji jabuke, organizacijom i poslovanjem gazdinstva.
Koordinator: Mirjana Ostojić

Izvor: PSSS Kraljevo