Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Kraljevo

Dana 03.06.2024. godine, sa početkom u 12:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Kraljevo , opština Kraljevo – grad, PG Milutina Markovića Lopatnica
sa temom:
1. 12:00 do 12:30 Razvoj agroturizma-primer dobre prakse , savetodavac Zorica Zdravković

Cilj posete oglednom gazdinstvu bio je da se predstave vidljivi rezultati savetodavnog rada u uvođenju agroturizma, kao diverzifikovane delatnosti na gazdinstvu, kao i mogućnosti za dalji razvoj.
Koordinator: Zorica Zdravković

Izvor: PSSS Kraljevo