Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Kragujevac

Dana 20.10.2023. godine, sa početkom u 11:52 održana je obilazak ogledne farme, mesto Viševac , opština Rača,
sa temom:
1. 11:52 do 12:28 Uloga protivgradne mreže u zasadima maline, u cilju zaštite zasada od elementarnih vremenskih nepogoda i stvaranja povoljnog mikroklimata, radi dobijanja kvalitetnog i tržišno konkurentnog proizvoda. , savetodavac Marija Ivanović


Koordinator: Marija Ivanović

Izvor: PSSS Kragujevac