Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Kragujevac

Dana 16.10.2023. godine, sa početkom u 10:59 održana je obilazak ogledne farme, mesto Brestovac , opština Knić,
sa temom:
1. 10:59 do 11:36 Prinosi hibrida kukuruza u uslovima suvog ratarenja , savetodavac Ljiljana Vuksanović


Koordinator: Ljiljana Vuksanović

Izvor: PSSS Kragujevac