Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS K.Mitrovica

Dana 01.04.2024. godine, sa početkom u 15:04 održana je obilazak ogledne farme, mesto Zubin Potok , opština Zubin Potok, gazdinstvo Čebašek Veselina
sa temom:
1. 15:04 do 16:04 Poseta oglednom gazdinstvu , savetodavac Zoran Milosavljević

Cilj obilaska je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača prilikom posete oglednom gazdinstvu u stanje primarne poljoprivrene proizvodnje (zasejana strna žita i planiranja setva prolećnih useva ) kao i stanje na farmi svinja (prasilište,tovljenicici,poslovi na doradi.realizacija i dr.).Tov brojlera (broj turnusa) i realizacija.
Koordinator: Zoran Milosavljević

Izvor: PSSS K.Mitrovica