Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Jagodina

Dana 21.08.2023. godine, sa početkom u 15:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Tečić , opština Rekovac,
sa temom:
1. 15:00 do 15:30 Obilazak ogledne farme , savetodavac Ružica Đukić

Cilj tribine je da se poljoprivrednim proizvođačima ukaže na način ostvarivanja aktuelnih podsticaja MPŠV.
Koordinator: Ružica Đukić

Izvor: PSSS Jagodina