Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Jagodina

Dana 27.06.2024. godine, sa početkom u 12:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Dražmirovac , opština Jagodina – grad,
sa temom:
1. 12:00 do 12:30 Važnost mineralnih materija u ishrani životinja , savetodavac Verica Lazarevic

Cilj posete ogledne farme je upoznati poljoprivredne proizvođače sa upotrebom zeolita na farmama i kolika je važnost mineralnih materija u ishrani životinja.
Koordinator: Verica Lazarevic

Izvor: PSSS Jagodina