Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Jagodina

Dana 15.12.2023. godine, sa početkom u 08:30 održana je obilazak ogledne farme, mesto Medveđa , opština Despotovac,
sa temom:
1. 08:30 do 09:00 Vođenje knjige polja , savetodavac Aleksandar Ilić

Cilj obilaska ogledne farme je upoznati poljoprivredne proizvođače sa značajem vođenja knjige polja kao i načinom vođenja i upisa podataka.
Koordinator: Aleksandar Ilić

Izvor: PSSS Jagodina