Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Čačak

Dana 30.05.2024. godine, sa početkom u 08:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Loznica , opština Čačak – grad, Gazdinstvo Obrada Stanojevića
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Dobra poljoprivredna praksa u proizvodnji grožđa , savetodavac Gordana Radojičić

Poseta oglednoj farmi organizuje se sa ciljem da se poljoprivrednim proizvođačima prikažu savremene tehnologije u proizvodnji grožđa kao i primer dobre poljoprivredne prakse.
Koordinator: Gordana Radojičić

Izvor: PSSS Čačak