Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Beograd

Dana 09.06.2023. godine, sa početkom u 10:04 održana je obilazak ogledne farme, mesto Barajevo , opština Beograd-Barajevo, Gazdinstvo Miodraga Radivojevića
sa temom:
1. 10:04 do 10:54 Alternativni preparati za zaštitu bilja u organskoj proizvodnji , savetodavac Bojan Mijatović

Cilj posete oglednoj farmi je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa alternativnim preparatima za zaštitu bilja koji su dozvoljeni u organskoj proizvodnji.
Koordinator: Bojan Mijatović

Izvor: PSSS Beograd