Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Beograd

Dana 06.05.2024. godine, sa početkom u 13:58 održana je obilazak ogledne farme, mesto Rabrovac , opština Beograd-Mladenovac, PG Nebojša Milentijević
sa temom:
1. 13:58 do 15:07 Određivanje vremena kosidbe lucerke , savetodavac Violeta Veličković

Cilj obilaska ogledne farme bilo je određivanje vremena kosidbe lucerke.
Koordinator: Violeta Veličković

Izvor: PSSS Beograd