Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Beograd

Dana 21.03.2024. godine, sa početkom u 11:37 održana je obilazak ogledne farme, mesto Kamendol , opština Beograd-Grocka, PG Jovice Đorđevića
sa temom:
1. 11:37 do 12:48 Varijante rezidbe na rod jabuke, gajene u obliku vretena , savetodavac Dejan Marinković

Cilj posete oglednoj farmi bio je da se okupljenim proizvođačima prikažu tipovi rezidbe jabuke koji su strogo definisani i određeni činjenicom postojanja različitih varijanti uzgojnog oblika vreteno jabuke u delovima zasada jabuke različite starosti i tehnologije gajenja na PG Đorđević.
Koordinator: Dejan Marinković

Izvor: PSSS Beograd