Najava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Leskovac

U periodu od 22.02.2021. do 25.02.2021. godine, održaće se zimska škola, mesto Leskovac , opština Leskovac – grad, Sala Doma kulture Donja Jajina,sala Doma kulture Bojnik,sala Doma kulture Brestovac,velika sala PSSS Leskovac. Zimska škola počinje 22.02.2021. godine u 09:00 prema sledećem rasporedu:

22.02.2021.

22-02-2021.
   09:00 do 09:30 Upis u vinogradarski i vinski registar za 2021.godinu , savetodavac Nenad Stefanović
   09:30 do 10:00 Kontrola plodnosti zemljišta u funkciji unapređenja biljne proizvodnje i zaštite životne sredine , savetodavac Boban Stanković
   10:00 do 10:30 Agroekonomija sa posebnim osvrtom na PDV, troškove na poljoprivredni gazdinstvima, računovodstvo, osiguranje useva i krediti u poljoprivrednoj proizvodnji , savetodavac Jelena Stojiljković
   10:30 do 11:00 Zaštita višnje , savetodavac Bojana Karapandžić
   11:00 do 11:30 Konzervacija kabaste stočne hrane , savetodavac Dejan Randjelović
   11:30 do 12:00 Balansiranje obroka muznih krava , savetodavac Dejan Randjelović
   12:30 do 13:00 Dodavanje vrednosti proizvodima od voća i povrća kroz proizvodnju, preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta i promet malih količina hrane biljnog porekla na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Aleksandar Mitic

23-02-2021.
   09:00 do 09:30 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Mirjana Petrović
   09:30 do 10:00 Savremena tehnologija proizvodnje jagode , savetodavac Nenad Stefanović
   10:00 do 10:30 Mere nege jagode u periodu plodošenja , savetodavac Nenad Stefanović
   10:30 do 11:00 Organska proizvodnja , savetodavac Boban Stanković
   11:00 do 11:30 Podrška interesnom udruživanju,razvoju i revitalizaciji zemljoradničkog zadrugarstva , savetodavac Jelena Stojiljković
   11:30 do 12:00 Podizanje voćnog zasada , savetodavac Aleksandar Mitic
   12:00 do 12:30 IPARD , savetodavac Dalibor Cvetanović

24-02-2021.
   09:00 do 09:30 Pravilna prihrana ozimih useva preduslov za dobar prinos – , savetodavac Boban Stanković
   09:30 do 10:00 Kritične tačke u povrtarskoj proizvodnji , savetodavac Jelena Stojiljković
   10:00 do 10:30 Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz evidenciju podataka u tehnološko-ekonomskim obrascima – , savetodavac Igor Ristić
   10:30 do 11:00 Ruralni turizam , savetodavac Mirjana Petrović
   11:00 do 11:30 Dodavanje vrednosti proizvodima animalnog porekla kroz proizvodnju, preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta i promet malih količina hrane animalnog porekla na poljoprivrednim gazdinstvima – , savetodavac Dejan Randjelović
   11:30 do 12:00 Rezidba vinove loze , savetodavac Dalibor Cvetanović

25-02-2021.
   09:00 do 09:30 Ishrana voćaka , savetodavac Aleksandar Mitic
   09:30 do 10:00 Ruralni turizam u Jablaničkom okrugu , savetodavac Igor Ristić
   10:00 do 10:30 Marketing u poljoprivredi , savetodavac Igor Ristić
   10:30 do 11:00 Rad sa FADN- gazdinstvima , savetodavac Mirjana Petrović
   11:00 do 11:30 Virus bronzavosti paradajza- PIS , savetodavac Bojana Karapandžić
   11:00 do 11:30 Kupusov moljac -PIS , savetodavac Bojana Karapandžić
   12:00 do 12:30 Đubrenje vinove loze , savetodavac Dalibor Cvetanović

Cilj održavanja Zimske škole je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa aktuelnim temama iz oblasti biljne i stočarske proizvodnje, kao i sa merama agrarne politike ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede sa sledećim rasporedom po opštinama i terminima održavanja:
22.02.2021godine,Donja Jajina ,sala Doma kulture Donja Jajina
23.02.2021.godine ,Bojnik,sala Doma kulture Bojnik
24.02.2021 godine, Brestovac,sala Doma kulture Brestovac
25.02.2021.godine,Leskovac,velika sala PSSS Leskovac
Koordinator: Nenad Stefanović

Izvor: PSSS Leskovac