Najava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Kruševac

U periodu od 12.12.2023. do 14.12.2023. godine, održaće se zimska škola, mesto Kruševac , opština Kruševac – grad, Prostorije Privredne komore u Kruševcu. Zimska škola počinje 12.12.2023. godine u 10:10 prema sledećem rasporedu:

12.12.2023.

12-12-2023.
   10:10 do 10:45 Uloga i značaj krmnih leguminoza u povećanju konkurentnosti stočarske proizvodnje , eksterni predavač Zoran Lugić
   10:45 do 11:15 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Slađana Rilak
   11:15 do 11:45 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Snježana Vujinović
   12:15 do 12:45 Zadrugarstvo , savetodavac Radojka Nikolić
   12:45 do 13:15 Organska proizvodnja , savetodavac Nemanja Konstantinović
   13:15 do 13:45 PDV, troškovi na poljoprivrednom gazdinstvu, računovodstvu , osiguranje useva i krediti u poljoprivredi , savetodavac Zoran Starinac

13-12-2023.
   10:00 do 10:30 Problematika proizvodnje maline i kupine , savetodavac Momir Nedić
   10:30 do 11:00 Tehnologija gajenja šljive , savetodavac Milan Petrović
   11:00 do 11:30 Žilogriz , savetodavac Slađana Rilak
   11:30 do 12:00 Plavo prskanje voća , savetodavac Sandra Miletaković
   12:30 do 13:00 Upis u vinogradarski registar , savetodavac Radomir Bušatović
   13:00 do 13:30 IPARD fondovi , savetodavac Zoran Starinac

14-12-2023.
   10:00 do 10:30 Konzerviranje voća , savetodavac Slađana Cvetković
   10:30 do 11:00 Regulatori kiselosti, konzervansi i antioksidansi , savetodavac Dragana Andrejić
   11:00 do 11:30 Pretakanje vina , savetodavac Slađana Cvetković
   11:30 do 12:00 Tehnološko ekonomski obrasci , savetodavac Zoran Starinac
   12:30 do 13:00 Rakija od suvih šljiva , savetodavac Dragana Andrejić
   13:00 do 13:30 Jačanje konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz postizanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu. pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta, kao i kroz različite oblike interesnog u , savetodavac Slađana Cvetković

U organizaciji Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Kruševac, u periodu od 12. do 14 decembra 2023. godine, održaće se 15. po redu Zimska škola za poljoprivredne proizvođače.
Cilj održavanja zimske škole jeste edukacija poljoprivrednih proizvođača kroz predavanja iz ratarske i voćarske proizvodnje kao i agroekonomije sa posebnim osvrtom na IPARD program, zadrugarstvo, zatim zaštitu bilja, melioracije zemljišta, organsku proizvodnju i prehrambenu tehnologiju. Takođe, proizvođači će biti upoznati i sa elektronskim postupanjem u eAgraru.
Poljoprivrednim proizvođačima će biti prezentovana nova znanja koja će im biti korisna za njihov dalji rad i unapređenje poljoprivredne proizvodnje.
Koordinator: Snježana Vujinović

Izvor: PSSS Kruševac