Najava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Kragujevac

U periodu od 13.03.2024. do 15.03.2024. godine, održaće se zimska škola, mesto Aranđelovac , opština Aranđelovac, Sala opštine u Aranđelovcu, Odsek za poljoprivredu u Kniću i Srednja poljoprivredna škola u Topoli. Zimska škola počinje 13.03.2024. godine u 09:00 prema sledećem rasporedu:

13.03.2024.

13-03-2024.
   09:00 do 09:30 Savremeni objekti u govedarstvu , savetodavac Goran Joksić
   09:30 do 10:00 Uloga prognozno izveštajne službe u integralnoj poljoprivrednoj proizvodnji , savetodavac Lidija Vulović
   10:00 do 10:30 Crna i žuta šljivina osa , savetodavac Marija Ivanović
   10:30 do 11:00 Značaj zadrugarstva , savetodavac Suzana Nešković
   11:00 do 11:30 Ishrana krava , savetodavac Goran Joksić
   11:30 do 12:00 Rezidba koštičavog voća , savetodavac Danko Petrović
   12:00 do 12:30 Tehnologija gajenja krmnog bilja , savetodavac Suzana Nešković

14-03-2024.
   09:00 do 09:30 Unapređenje poljoprivredne proiuzvodnje i savetodavnog rada kroz prikupljanjetehničko-tehnoloških i ekonomskih podataka na gazdinstvima , savetodavac Miloš Jelić
   09:30 do 10:00 Adaptacija poljoprivredne proizvodnje na klimatske promene , savetodavac Violeta Petrović Luković
   10:00 do 10:30 Šljiva i višnja , savetodavac Biljana Milosavljević
   10:30 do 11:00 Prihrana pšenice , savetodavac Valentina Kovačević
   11:00 do 11:30 Razvoj seoskog turizma , savetodavac Miloš Jelić
   11:30 do 12:00 Ishrana muznih krava , savetodavac Violeta Petrović Luković
   12:00 do 12:30 Pesticidi i zdravlje ljudi , savetodavac Goran Varjačić

15-03-2024.
   10:00 do 10:30 Krediti u poljoprivredi , savetodavac Stefanija Anđelković
   10:30 do 11:00 Proizvodnja lokalnih proizvoda koji mogu da budu zaštićeni geografskim poreklom , savetodavac Danko Petrović
   11:00 do 11:30 Organska proizvodnja i regenerativna poljoprivreda , savetodavac Ljiljana Vuksanović
   11:30 do 12:00 Uvođenje novih tehnologija u poljoprivredu , savetodavac Miloš Jelić
   12:00 do 12:30 Rezidba voća , savetodavac Biljana Milosavljević
   12:30 do 13:00 Objekti za uzgoj ovaca , savetodavac Violeta Petrović Luković
   13:00 do 13:30 Zaštita vinove loze od pepelnice , savetodavac Goran Varjačić


Koordinator: Ljiljana Vuksanović

Izvor: PSSS Kragujevac