Najava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Jagodina

U periodu od 25.12.2023. do 27.12.2023. godine, održaće se zimska škola, mesto Svilajnac , opština Svilajnac, Srednja poljoprivredna škola. Zimska škola počinje 25.12.2023. godine u 10:00 prema sledećem rasporedu:

25.12.2023.

25-12-2023.
   10:00 do 10:30 Podizanje zasada borovnice , savetodavac Igor Andrejić
   10:30 do 11:00 Zdrav rasad – visoki prinos , savetodavac Mira Miljković
   11:00 do 11:30 Rase koza , savetodavac Verica Lazarevic
   11:30 do 12:00 Jačanje konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz podizanje standarda u primarnoj proizvodnji , savetodavac Ljiljana Jeremić
   12:00 do 12:30 Savremena tehnologija proizvodnje jagode na otvorenom polju , savetodavac Ivana Gligorijević
   12:30 do 13:00 Sličnost između udruženja i zadruge , savetodavac Vera Filipović
   13:00 do 13:30 Gajenje nevena , savetodavac Aleksandar Ilić
   13:30 do 14:00 Bezbedna primena pesticida , savetodavac Marko Manojlović
   14:00 do 14:30 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Milanka Miladinović
   14:30 do 15:00 Primena đubriva u organskoj proizvodnji , savetodavac Dragan Mijušković
   15:00 do 15:30 Skladištenje i čuvanje lešnika , savetodavac Vesna Jevtić
   15:30 do 16:00 Integralna zaštita jabuke , savetodavac Ružica Đukić

26-12-2023.
   10:00 do 10:30 Organska proizvodnja povrća , savetodavac Dragan Mijušković
   10:30 do 11:00 Štetne posledice paljenja strništa , savetodavac Milanka Miladinović
   11:00 do 11:30 PIS u Pomoravskom okrugu , savetodavac Marko Manojlović
   11:30 do 12:00 Tehnologija proizvodnje nevena , savetodavac Aleksandar Ilić
   12:00 do 12:30 Manipulacija lešnikom nakon branja , savetodavac Vesna Jevtić
   12:30 do 13:00 Zaštita lokalnih proizvoda oznakom geografskog porekla , savetodavac Ivana Gligorijević
   13:00 do 13:30 Karantinski i ekonomski štetni organizmi krompira , savetodavac Ljiljana Jeremić
   13:30 do 14:00 Agroekonomija sa posebnim osvrtom na kalkulacije i osiguranje u poljoprivredi , savetodavac Vera Filipović
   14:00 do 14:30 Tehnologija gajenja borovnice , savetodavac Igor Andrejić
   14:30 do 15:00 Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Aleksandar Canić
   15:00 do 15:30 Upis u vinogradarski i vinarski registar , savetodavac Vesna Vasić
   15:30 do 16:00 IPARD program , savetodavac Mira Miljković

27-12-2023.
   10:00 do 10:30 Sadnja šljive – izbor sorti i podloge, tehnika sadnje , savetodavac Vesna Vasić
   10:30 do 11:00 Sušenje šljive , savetodavac Vesna Jevtić
   11:00 do 11:30 Gajenje konoplje , savetodavac Aleksandar Ilić
   11:30 do 12:00 Čuvanje i skladištenje povrća , savetodavac Mira Miljković
   12:00 do 12:30 Značaj vođenja evidencije na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Vera Filipović
   12:30 do 13:00 Tipovi zasada borovnice , savetodavac Igor Andrejić
   13:00 do 13:30 Vinski turizam u Srbiji , savetodavac Ivana Gligorijević
   13:30 do 14:00 Karantinski i ekonomsko štetni organizmi na koštičavom voću , savetodavac Ljiljana Jeremić
   14:00 do 14:30 Podrška u vezi u sa elektronskim pristupanjem u eAgraru , savetodavac Verica Lazarevic
   14:30 do 15:00 Mogućnost razvoja seoskog turizma na teritoriji opštine Jagodina , savetodavac Dragan Mijušković
   15:00 do 15:30 Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz prikupljanje tehničko-tehnoloških i ekonomskih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Ružica Đukić
   15:30 do 16:00 Preparati u zaštiti bilja , savetodavac Marko Manojlović

U periodu od 25.12. do 27.12.2023. godine, PSSS Jagodina organizuje tradicionalnu Zimsku školu za poljoprivredne proizvođače. Zimska škola se organizuje sa početkom od 10 časova u sledećim mestima: I dan – SO Svilajnac, Poljoprivredna škola; II dan – SO Paraćin prostorije opštinske uprave; III dan – grad Jagodina, sala Pomoravskog okruga. Cilj održavanja zimske škole je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa novinama iz oblasti savremene poljoprivredne proizvodnje kao i sa merama MPŠV za 2023. godinu, merama IPARD programa i eAgrarom.
Koordinator: Milanka Miladinović

Izvor: PSSS Jagodina