Najava: TRIBINA-PSSS Zaječar

Dana 02.02.2021. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Boljevac , opština Boljevac, Kancelarija lokalne samouprave
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti, kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Slavica Dželatović

Cilj tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti, kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.
Koordinator: Slavica Dželatović

Izvor: PSSS Zaječar