Najava: TRIBINA-PSSS Valjevo

Dana 27.01.2021. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Zlatarić , opština Valjevo – grad, Gazdinstvo Marković Radovana
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Pravilnik o malim količinama proizvoda , savetodavac Radiša Panić

Tokom tribine prisutni će se upoznati sa sa Pravilnikom kojim se uređuju male količine primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača.
Koordinator: Radiša Panić

Izvor: PSSS Valjevo