Najava: TRIBINA-PSSS Šabac

Dana 17.02.2021. godine, sa početkom u 19:00 održaće se tribina, mesto Vučevica , opština Vladimirci, Dom kulture Vučevica
sa temama:
1. 19:00 do 19:30 Osnovni podsticaji u biljnoj proizvodnji , savetodavac Darko Simić
2. 19:30 do 20:00 Podsticaji u pčelarstvu , savetodavac Jovan Sušić
3. 20:00 do 20:30 IPARD podsticaji , savetodavac Zoran Beljić
4. 20:30 do 21:00 osiguranje u poljoprivredi , savetodavac Mirjana Milošević

Cilj tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa osnovnim podsticajima u biljnoj proizvodnji, podsitcajima u pčelarstvu, IPARD podsticaji kao i sa osiguranjem u poljoprivredi.
Koordinator: Darko Simić

Izvor: PSSS Šabac