Najava: TRIBINA-PSSS Prokuplje

Dana 25.10.2023. godine, sa početkom u 08:30 održaće se tribina, mesto Blace , opština Blace, prostorije Doma kulture
sa temama:
1. 08:30 do 09:00 Pravilnik o regresiranju premije osiguranja , savetodavac Magdalena Todorović
2. 09:00 do 09:30 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda , savetodavac Miljan Milojić

Cilj ove tribine je da se proizvođači upoznaju sa načinom ostvarivanja prava na regresiranje premije osiguranja i sa primenom Pravilnika o malim količinama proizvoda koji se proizvode i prodaju na samom gazdinstvu, lokalnim pijacama i služe za snabdevanje potrošača
Koordinator: Magdalena Todorović

Izvor: PSSS Prokuplje