Najava: TRIBINA-PSSS Prokuplje

Dana 12.02.2021. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Donja Stražava , opština Prokuplje, gazdinstvo Mitrović Dragoslava
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda , savetodavac Magdalena Todorović

Poljoprivrednim proizvođačima biće pojašnjen pravilnik o malim količinama proizvoda namenjenih za snabdevanje potrošača područiju za obavljanje tih delatnosti..Odnosno uslova koji se odnose na subjekte u poslovanju hranom na polj.gazdinstvima.
Koordinator: Magdalena Todorović

Izvor: PSSS Prokuplje