Najava: TRIBINA-PSSS Požarevac

Dana 01.02.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Neresnica , opština Kučevo, Gazdinstvo Bulutić Branislava
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize , savetodavac Violeta Stanković
2. 09:30 do 10:00 Direktna plaćanja u poljoprivredi za 2024.godinu , savetodavac Ana Đorđević

Cilj tribine je informisati polj.proizvođače o aktuelnostima iz oblasti agrarne politike.
Koordinator: Violeta Stanković

Izvor: PSSS Požarevac