Najava: TRIBINA-PSSS Požarevac

Dana 16.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Krivača , opština Golubac, Gazdinstvo Vujčić Dejana
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Monilioze koštičavih voćnih vrsta , savetodavac Violeta Stanković
2. 09:30 do 10:00 Zimska rezidba vocaka , savetodavac Milena Zafirović Stojanović
3. 10:00 do 10:30 E uprava i E agrar, znacaj uvodjenja i uspostavljanja sistema , savetodavac Ana Đorđević

Cilj predavanja je da se poljoprivrednicima ukaze na znacaj uvodjenja E Agrara i objasni nacin i postupak registracije kod E Uprave.. Takodje ce prisutni biti upoznati sa značajem i nacinom izvodjenja pomotehnicke mere rezidbe vocaka i zaštitom najzastupljenijih koštičavih voćnih vrsta od uticaja štetnog patogena Monillinia spp.
Koordinator: Violeta Stanković

Izvor: PSSS Požarevac