Najava: TRIBINA-PSSS Pirot

Dana 09.04.2024. godine, sa početkom u 12:00 održaće se tribina, mesto Trnjana , opština Pirot, Gazdinstvo Zorana Cvetkovića
sa temom:
1. 12:00 do 12:30 Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov , savetodavac Goran Popović

Cilj održavana tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov.
Koordinator: Goran Popović

Izvor: PSSS Pirot