Najava: TRIBINA-PSSS Pirot

Dana 04.04.2024. godine, sa početkom u 09:30 održaće se tribina, mesto Orlja , opština Pirot, Gazdinstvo Mladenović Vitka
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov , savetodavac Olivera Gavrilović

Cilj održavana tribine je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov.
Koordinator: Olivera Gavrilović

Izvor: PSSS Pirot