Najava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

Dana 10.05.2024. godine, sa početkom u 12:00 održaće se tribina, mesto Duga Poljana , opština Sjenica, Klib poljoprivrednika “Šadrvan”
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Korisnićko upustvo za podnošenje zahteva za refakciju akcize putem portala e Agrar , savetodavac Ivana Majdak
2. 12:30 do 13:00 Javni poziv za subvencije za kvalitetna priplodna grla , savetodavac Ivana Majdak

Korisničko upustvo za podnošenje zahteva za refakciju akcize putem portala eAgrar i Javni poziv za subvencije za kvalitetna priplodna grla biće teme tribine sa kojim ćemo upoznati prisutne poljoprivredne proizvođače.
Koordinator: Ivana Majdak

Izvor: PSSS Novi Pazar