Najava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

Dana 22.03.2024. godine, sa početkom u 12:45 održaće se tribina, mesto Pokrvenik , opština Tutin, polj. gazd. Sinanović Sadrije
sa temom:
1. 12:45 do 13:30 Osiguranje u poljoprivredi i krediti u poljoprivredi , savetodavac Svetlana Šućević

Najavljujem tribinu koja ima za cilj da se prisutni poljoprivrednici informišu o temi : Osiguranje u poljoprivredi i krediti u poljoprivredi
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar