Najava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

Dana 06.06.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar – grad, poljopr. gazdins. Milosavljević Radojice
sa temom:
1. 10:00 do 10:45 Primena Pravilnika kojim se uređuju male količine primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, područje za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Svetlana Šućević

Najavljujem tribinu i temu koju ću prezentovati poljoprivrednicima: Primena Pravilnika kojim se uređuju male količine primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, područje za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar