Najava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

Dana 22.02.2021. godine, sa početkom u 11:00 održaće se tribina, mesto Tutin , opština Tutin, zemljoradnička zadruga “Tutin”
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Javni poziv za subvencije za elektrifikaciju polja u 2021 godini , savetodavac Smail Ejupović

Cilj tribine je upoznavanje zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača sa javnim pozivom za elektrifikaciju polja u 2021 godini.
Koordinator: Smail Ejupović

Izvor: PSSS Novi Pazar