Najava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

Dana 18.02.2021. godine, sa početkom u 11:00 održaće se tribina, mesto Sjenica , opština Sjenica, udruženje stočara “Rožajac”
sa temom:
1. 11:00 do 11:40 Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021 godini , savetodavac Smail Ejupović

Cilj tribine je prezentacije uredbe o subvencijama u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2021 godinu.
Koordinator: Smail Ejupović

Izvor: PSSS Novi Pazar