Najava: TRIBINA-PSSS Niš

Dana 19.02.2021. godine, sa početkom u 14:00 održaće se tribina, mesto Pasi Poljana , opština Niš-Palilula, poljoorivredno gazdinstvo Grčak Stefana
sa temom:
1. 14:00 do 14:30 Pravilnik o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla , savetodavac Suzana Rašić

Cilj tribine je pojasniti proizvođačima uslove po Pravilniku o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla, području za obavljanje tih delatnosti, kao i isključenju, prilagođavanju ili odstupanju od zahteva higijene hrane koje kao subjekt u poslovanju hranom može direktno da proda krajnjem potrošaču.
Koordinator: Suzana Rašić

Izvor: PSSS Niš