Najava: TRIBINA-PSSS Niš

Dana 17.02.2021. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Azbresnica , opština Merošina, Poljoprivredno gazdinstvo Jovanović Saše
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021.godin , savetodavac Suzana Rašić

Cilj održavanja tribine je da se proizvođači upoznaju sa raspodelom podsticajnih sredstava u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2021. godinu
Koordinator: Suzana Rašić

Izvor: PSSS Niš