Najava: TRIBINA-PSSS Loznica

Dana 17.05.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Loznica , opština Loznica – grad, PSSS ,,Poljosavet” doo Loznica
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 PDV, troškovi na poljoprivrednom gazdinstvu, računovodstvo, osiguranje u poljoprivredi i krediti u poljoprivredi , savetodavac Milenko Đurić
2. 10:30 do 11:00 Refakcija akcize na motorno gorivo koje se koristi za poljoprivredne svrhe , savetodavac Milica Popadić

Cilj tribine je upoznati prisutne sa temom iz agroekonomije sa posebnim osvrtom na PDV, troškove na poljoprivrednom gazdinstvu, računovodstvo, osiguranje u poljoprivredi i kredite u poljoprivredi i sa uslovima, načinom i postupkom za ostvarivanje prava na refakciju akcize na motorno gorivo koje se koristi za poljoprivredne svrhe.
Koordinator: Milica Popadić

Izvor: PSSS Loznica