Najava: TRIBINA-PSSS Loznica

Dana 26.02.2021. godine, sa početkom u 12:00 održaće se tribina, mesto Vrhpolje , opština Ljubovija, Poljoprivredno gazdinstvo Milana Gajića
sa temom:
1. 12:00 do 12:45 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Milica Popadić

Cilj tribine je da se poljoprivredne proizvođači upoznaju sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla
Koordinator: Milica Popadić

Izvor: PSSS Loznica