Najava: TRIBINA-PSSS Loznica

Dana 05.02.2021. godine, sa početkom u 14:00 održaće se tribina, mesto Brasina , opština Mali Zvornik, Domaćinstvo Despotović Milisava
sa temom:
1. 14:00 do 14:45 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Dušan Despotović

Cilj tribine, je da se proizvođačima pojasni pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda, koji služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom animalnog porekla.
Koordinator: Dušan Despotović

Izvor: PSSS Loznica