Najava: TRIBINA-PSSS Kragujevac

Cilj tribine je da se prisutnima pojasni postupak ažuriranja podataka, obnove registracije i podnošenja zahteva za subvencije i povratak akcize na kupljeno gorivo, putem platforme eAgrar.
Koordinator: Lidija Vulović

Izvor: PSSS Kragujevac