Najava: TRIBINA-PSSS Jagodina

Dana 12.09.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Grabovica , opština Despotovac, Gazdintsvo Ilić Strahinje
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Aktuelni podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Vera Filipović

Cilj tribine je da se prisutni proizvođači upoznaju sa aktuelnim podsticajima MPŠV i načinom slanja zahteva za iste, u elektronskoj formi putem platforme eagrar.
Koordinator: Vera Filipović

Izvor: PSSS Jagodina