Najava: TRIBINA-PSSS Čačak

Dana 21.12.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Družetići , opština Gornji Milanovac, Poljoprivredno gazdinstvo Aleksandra Rajčević
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Aktuelni pravilnici i podsticaji MPŠV , savetodavac Velimir Stanojević

Prisutni poljoprivredni proizvođači će biti upoznati sa aktuelnim podsticajima i pravilnicima MPŠV a pre svega iz oblasti voćarstva.
Koordinator: Velimir Stanojević

Izvor: PSSS Čačak