Najava: TRIBINA-PSSS Čačak

Dana 22.09.2023. godine, sa početkom u 10:30 održaće se tribina, mesto Teočin , opština Gornji Milanovac, Poljoprivredno gazdinstvo Aleksandra Paunovića
sa temom:
1. 10:30 do 11:00 Upoznavanje sa pravilnikom o podsticajima za podizanje visegodisnjih zasada voća , savetodavac Velimir Stanojević

Upoznavanje prisutnih sa aktuelnim temama
Koordinator: Velimir Stanojević

Izvor: PSSS Čačak