Najava: TRIBINA-PSSS Beograd

Okupljeni proizvođači će biti detalnije obavešteni o uslovima i načinu podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za očuvanje životinjskih genetičkih resursa. za 2023.godinu.


Koordinator: Dragoljub Krajnović

Izvor: PSSS Beograd