Najava: TRIBINA-PSSS Beograd

Cilj tribine je upoznavanje sakorišćenjem e-agrara i posticajima u biljnoj proizvodnji.
Koordinator: Miloš Nikoletić

Izvor: PSSS Beograd