Najava: TRIBINA-PSSS Beograd

Dana 08.03.2024. godine, sa početkom u 08:00 održaće se tribina, mesto Beograd (Novi Beograd) , opština Beograd-Novi Beograd, Opština Novi Beograd
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Aktuelni podsticaji u e agraru , savetodavac Anka Kačarević

Cilj tribine je upoznavanje prisutnih sa aktuelnim temama iz agrarne politike, a koje se odnose na e agrar.
Koordinator: Anka Kačarević

Izvor: PSSS Beograd